Εναρμονιζόμαστε με το νέο Κανονισμό GDPR

Ο νέος Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) είναι προ των πυλών και φέρνει μαζί του μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο των προσωπικών δεδομένων.
Ολοι οι επαγγελματίες, οπως και οι ξενοδόχοι πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα, καθώς στις 25 Μαΐου 2018 ο νέος κανονισμός τίθεται σε ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με στόχο πάντα την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας και τη διασφάλιση των πληροφοριών και δεδομένων τους και κατ’ επέκταση των Πολιτών, ήδη έχουμε ξεκινήσει της απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (GDPR), 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η MICROMEDIA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, με στόχο την κανονιστική της συμμόρφωση, αλλά κυρίως την προστασία σας.

1) Τι είναι ο GDPR και γιατί πρέπει να ασχοληθώ;

Στην ουσία, ο GDPR τέθηκε σε ισχύ για να ενισχύσει και να ενοποιήσει την προστασία των δεδομένων για όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Βασιζόμενος στην οδηγία για την προστασία των δεδομένων του 1995 (οδηγία 95/46 / ΕΚ), ο GDPR εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Απριλίου 2016. Μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα 28 κράτη μέλη.
Η Εταιρεία μας

Η MICROMEDIA Πληροφορική είναι μία δυναμική και ευέλικτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

GDPR PERSONAL LOGIN AREA